این سایت متعلق به یک مجله‌ی مد و سبک‌های جدید است که منحصراً برای اینترنت طراحی گردیده و به ارائه‌ی مدهای موجود در سراسر جهان می‌پردازد.