آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.greetingcard.org
عنوان فارسى صنعت ساخت کارت‌های تبریک
توضيحات هدف از طراحی این سایت مطالعه ، تحقیق و ترویج صنعت ساخت کارت‌های تبریک می‌باشد و کاربران در این زمینه به اطلاعات مفیدی دست می‌یابند.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader