آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.egreetings.com
عنوان فارسى هزاران نوع کارت تبریک
توضيحات این سایت یک مرکز کارت تبریک است که دارای کارت‌های متعددی به مناسبت‌های مختلف می‌باشد. از جمله مناسبت این کارت‌ها: تولد ، تشکر ، خانوادگی ،عشقی و هزاران نوع کارت دیگر است که سایت مذکور به شما ارائه می‌نماید.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader