این سایت شامل مجموعه‌ای از نمایش‌نامه‌ها ، تئاترها و سایت‌هایی است که به تئاتر مربوط می‌شوند. این مجموعه ، آثار هنری کلاسیک و معاصر(مدرن) را دربردارد که کاربران با ورود به این سایت امکان دسترسی به آنها را خواهند داشت.