هدف از طراحی این سایت به طور کلی تحقیق و تهیه‌ی اسناد و مدارکی از محل‌ها و تاریخچه‌ی سینما در سراسر جهان است. این اطلاعات به عنوان منبع اطلاعاتی و مطالعاتی از طریق اینترنت در اختیار تمامی کاربرانی قرار می‌گیرد که به هنر سینما علاقه‌مند هستند.