آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.cardnotes.com
عنوان فارسى طراحی کارت‌های تبریک
توضيحات این سایت مربوط به ارائه‌ی کارت‌های تبریک است که شما به‌وسیله‌ی آن قادر خواهید بود کارت مورد نظر را انتخاب و طراحی کنید و از این لحاظ نسبت به سایر سایت‌های موجود متفاوت می‌باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader