آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.afreegreetingcard.com
عنوان فارسى مناسبت‌هایویژه ، کارت‌هایکارتونی برای کودکان
توضيحات این‌سـایـت‌بـه‌ارائه‌ی‌تـصاویر ، عکس‌ها ، نقاشی‌‌ها ، متن ، موزیک و صدا می‌پردازد و کارت‌های تبریک به مناسبت‌های مختلف ارائه‌ می‌نماید. این کارت‌ها عبارتند از: کارت‌های عروسی ، تعطیلات ، مناسبت‌هایویژه ، تولد ، به دنیا آمدن نوزاد ، عشقی ، احساسی ، گل و کارت‌های کارتونی.برای کودکان
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader