آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.abbacomics.com
عنوان فارسى سرگرمی‌هایی برای کودکان
توضيحات این مرکز یک سایت سرگرمی برای کودکان است که منابع مسیحی دارد و به ارائه‌ی متنوعی برای کودکان می‌پردازد. هم‌چنین امکان ترجمه‌ی متن آن به زبان‌های دیگر وجود دارد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader