این شبکه متعلق به انجمن ملی طب سوزنی و بررسی تأثیر فعالیت‌های ورزشی در درمان بیماری‌ها می‌باشد. این انجمن ، بزرگترین انجمن ملی پزشکان متخصص در زمینه‌ی طب سنتی است و در زمینه‌های زیر فعالیت‌ها و خدماتی را ارائه می‌دهد: بالابردن سطح علمی طب سوزنی و داروهای گیاهی و به طور کلی روش‌های درمان طبیعی ، گزارش‌های دقیق در مورد تأثیر فعالیت‌های ورزشی در درمان و کنترل بیماری‌ها ، ارائه‌ی آموزش‌های مقدماتی و پیشرفته در زمینه‌ی طب سوزنی و تمرین‌های ورزشی مربوط به آن ، گزارش از فعالیت‌های اعضا ، نتایج حاصل از تحقیقات و بررسی تاریخچه‌ی این روش اصلی درمانی.