در این سایت اطلاعات مربوط به انواع بیماری‌های نوزادان ، کودکان و نوجوانان و هم‌چنین مراقبت‌هایی که لازم است صورت گیرد و شیوه‌های درمانی آنها ارائه می‌گردد. در این شبکه اطلاعاتی در مورد گردهمایی‌ها و همایش‌های برگزار شده در زمینه‌ی بیماری‌های اطفال و نتایج حاصل از تحقیقات صورت گرفته در این باب ، ارائه‌ی مجلات و مقالات و مراکزی که این گونه خدمات پزشکی را عرضه می‌دارند معرفی می‌گردد.