این سایت مختص به سازمان فوتبال اسکاتلندی بانوان در ایرلند می‌باشد. شما می‌توانید کلیه‌ی اطلاعات مورد نیاز در خصوص این ورزش را در سایت مذکور مشاهده نمایید. این اطلاعات عبارتند از: نحوه‌ی بازی ، آرایش گروهی بانوان در تیم ، تعداد بازیکنان هر تیم ، زمان بازی ، قوانین و مقررات حاکم ، امتیازات و خطاهای موجود در بازی. هم‌چنین جدیدترین اخبار و اطلاعات در زمینه‌ی این نوع فوتبال بانوان ارائه می‌گردد و لینک‌های مربوطه معرفی می‌شوند.