این مرکز اطلاعاتی متعلق به بنیاد بین‌المللی بیماری MS است و هدف آن حمایت از بیماران مبتلا به MS می‌باشد و هم‌چنین هرگونه اطلاعاتی که در اختیار دارد در معرض استفاده‌ی عموم مخصوصاً پزشکان متخصص و بیماران مبتلا قرار می‌دهد. امکان مطرح کردن سؤالات و گرفتن جواب از متخصصین MS ،آشنایی با متخصصین و پزشکان حرفه‌ای بیماری MS ، ارائه‌ی آموزش‌های درمانی به اطرافیان و خانواده‌های بیماران مبتلا ، معرفی سایت‌ها و شبکه‌های پزشکی فعال در زمینه‌ی MS و معرفی کتابخانه‌ها و نشریه‌های مربوط به این بیماری بخش‌هایمختلف این شبکه را تشکیل می‌دهد.