دانشگاه انتاریو غربی این سایت مربوط به فعالیت‌های علمی دانشـــگاه انتاریو غربی می‌باشد. هدف‌ اینسایت انعکاس بهداشت در دنیای زنده و غیرزنده‌ی اطراف ما می‌باشد. ارائه‌ی اطلاعات عمومی ، امکان برخورداری از خدمات موجود و کسب اطلاعات از فعالیت‌های علمی این دانشگاه ، معرفی منابع و مأخذ محصولات و تولیدات پزشکی و بهداشتی ، استفاده از امتیاز ثبت‌نام برای عموم ، امکان مطالعات جنبی و گزارش از شکل اداره‌ی این دانشگاه توسط ریاست دانشگاه ، مسئولین ،کارمندان ، دانشجویان ، ارائه‌ی آموزش‌های لازم به دانشجویان ، امکان تحقیق و بررسی دانشجویان در زمینه‌ی داده‌های پزشکی ، ارائه‌ی تازه‌ترین خبرهای روز پزشکی به منظور استفاده‌ی تمام افراد فعال ، متخصص و دانشجو در این دانشگاه و ارائه‌ی بورسیه به دانشجویان ممتاز و دارای شرایط ، از اهداف این سازمان می‌باشند.