آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.medbioworld.com
عنوان فارسى معرفی پایگاه‌ها و انجمن‌ها
توضيحات این شبکه به معرفی پایگاه‌ها ، انجمن‌ها ، کتابخانه‌ها ، آزمایشگاه‌ها و به طور کلی مکان‌هایی که در زمینه‌ی علم پزشکی فعالیت‌هایی دارند و خدمات و اطلاعاتی ارائه می‌دهند ، می‌پردازد. امکان جستجوی مجلات الکترونیکی ، معرفی منابع و مأخذ پزشکی ، ارائه‌ی تصاویر مربوط به آن ، ارائه‌ی مطالب و مقالات به صورت رایگان به منظور استفاده‌ی عموم ، گزارش از خلاصه و نتایج تحقیقات انجام شده و استفاده از فرصت‌های شغلی در مراکز پزشکی بخش‌های مختلف این شبکه را تشکیل می‌دهند.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader