شرکت آبار توان دیبا : ثبت 419392<br /> پیمانکار و مجری پروژه های برق صنعتی و ساختمانی<br /> پیمانکار و مجری سیستم های امنیتی حفاظتی و ارتباطی