پارس زیبا <br /> شرکت خدمات فنی مهندسی <br /> <br /> سندبلاست و رنگ امیزی صنعتی<br /> نقاشی ساختمان<br /> <br /> 09384222679 <br /> 09136024414<br /> <br /> telegram.me/parsziba<br /> www.pars-ziba-co.ir