سایت اطلاع رسانی و خبری یزد 20 اخبار عمومی و بومی شهرهای یزد و سازمانها و روابط عمومی ها را به اطلاع علاقه مندان می رساند