> ارائه‌ی خدمات و اطلاعات پزشکی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.intelihealth.com
عنوان فارسى ارائه‌ی خدمات و اطلاعات پزشکی
توضيحات این مرکز به منظور ارائه‌ی خدمات و اطلاعات پزشکی و کمک به بیماران و ایجاد زندگی سالم در خانواده‌ها و جوامع تأسیس گردیده است. معرفی راه‌ها و شیوه‌های مطمئن برای داشتن یک زندگی سالم ، ارائه‌ی اطلاعات موثق از منابع مطمئن مانند: دانشکده‌ی پزشکی هاروارد و دانشکده‌ی دندان‌پزشکی پنسیلوانیا به منظور کمک به درمان بیماران ، ارائه‌ی خبرها و رویدادهای پزشکی ، معرفی منابع و مأخذ فعال در این زمینه و آشنایی با دانشکده‌ی پزشکی هاروارد از خدمات این مرکز محسوب می‌گردند.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader