مرکز آموزش عالی آناتومی این مرکز به آموزش کودکان ، والدین ومدارس با کیفیتی عالی از طریق اینترنت می‌پردازد. این مرکز شاخه‌ای از چهارهزار مرکز آموزشی می‌باشد که خدمات آموزشی ویژه‌ای مربوط به اعضای بدن ، چگونگی و تشریح آن به عموم ارائه می‌دهد. گزارش از بخش مربوط به آناتومی انسان ، شرح و بررسی نتایج تحقیقات ، آموزش آناتومی بدن به صورت Online ، معرفی سایت‌های مراکز فعال در این زمینه‌ ، معرفی کتاب‌ها ، مجلات و نشریه‌هایی که به تحقیق و بررسی آناتومی و تشریح بدن انسان و یا حیوان می‌پردازند ، امکان برقراری ارتباط با پزشکان متخصص آناتومی و ارائه‌ی آموزش‌های تخصصی توسط آنها از فعالیت‌های این مرکز می‌باشند.