دیگر نگران دانلود خراب نباشید...<br /> Games28 این مشکل رو براتون حل کرده .<br /> فقط با یک کلیک وبا بالاترین سرعت هر چه می خواهید دانلود کنید