برای شستشو و پاکیزگی طولانی مدت و ماندگار نما ،ضمن بکارگیری برگزیده ترین فناوری و تجهیزات در کنار همکاران ماهر و با تجربه و استفاده از روش های مبتنی بر استاندارد های شستشو و مرمت در اجرای عملیات ، شما را به مقصود میرساند .<br /> روش های مختلف دسترسی ایمن و بدون مزاحمت به تمامی سطوح نما، امکان ارائه گستره کاملی از خدمات حرفه ای نما را ممکن میسازد . خدمات تکمیلی این شرکت شامل ترمیم نما، محکم کردن سنگ نما ( پیچ و رولپلاک) ، رنگ آمیزی نما و نصب گلدان در ارتفاع ( جلو پنجره ها ) و دیگر خدمات کار در ارتفاع است . <br /> کار صنعتی با طناب - rope access