سازمان وزارت بهداشت عمومی در مناطق گرمسیر این وزارتخانه به منظور رعایت‌بهداشت از نظر علمی و پزشکی و شیوه‌های درمان بیماری‌ها در مناطق گرمسیر به علت وجود میکروب‌های خاص تأسیس گردیده است خدمات این سازمان عبارتند از: ۱- برگزاری سمینارهای علمی پزشکی با عنوان‌: علم پزشکی در مناطق استوایی. ۲- انگل‌شناسی ۲ و ۱. ۳- علم پزشکی در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته. ۴- مقدماتی در مورد زیست‌شناسی انگلی. ۵- گزارش از پیشرفت‌های اخیر در انگل‌شناسی. ۶- علم‌ پزشکی در مناطق گرمسیر و بهداشت عمومی در این مناطق. ۷- ارائه‌ی اطلاعات و گزارش از آخرین کنفرانس‌ها و همایش‌های انجام شده در مورد علم پزشکی و بهداشت عمومی در مناطق گرمسیر.