> سازمان وزارت بهداشت عمومی در مناطق گرمسیر
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.hyg.uni-heidelberg.de
عنوان فارسى سازمان وزارت بهداشت عمومی در مناطق گرمسیر
توضيحات سازمان وزارت بهداشت عمومی در مناطق گرمسیر این وزارتخانه به منظور رعایت‌بهداشت از نظر علمی و پزشکی و شیوه‌های درمان بیماری‌ها در مناطق گرمسیر به علت وجود میکروب‌های خاص تأسیس گردیده است خدمات این سازمان عبارتند از: ۱- برگزاری سمینارهای علمی پزشکی با عنوان‌: علم پزشکی در مناطق استوایی. ۲- انگل‌شناسی ۲ و ۱. ۳- علم پزشکی در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته. ۴- مقدماتی در مورد زیست‌شناسی انگلی. ۵- گزارش از پیشرفت‌های اخیر در انگل‌شناسی. ۶- علم‌ پزشکی در مناطق گرمسیر و بهداشت عمومی در این مناطق. ۷- ارائه‌ی اطلاعات و گزارش از آخرین کنفرانس‌ها و همایش‌های انجام شده در مورد علم پزشکی و بهداشت عمومی در مناطق گرمسیر.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader