در آخر هر هفته بر اساس شماره موبایل های ثبت شده در سیستم قرعه کشی هفتگی انجام میشود و یک کد کارت شارژ دو هزار تومانی برای مشترکین خود شانس بصورت پیامک ارسال میشود ( هر 1000 تومان خرید موفق در سایت یک امتیاز محسوب میشود. )