شـرکت آسمانه با اتکـا به پیشینه ی صنعتی خود و همکاری نیروهای متخصص ، فعالیت های خود را درزمینـه سازه های پارچه ای کششی آغـاز نمود . فعالیت های گروه آسمانه در این عرصه موجب بومی شدن تمامی مراحل شامل طراحی ، محاسبات و اجرای<br /> سازه های غشایی شد<br /> سازه های غشا یی ( پارچه ای – کامپوزیتی ) نوعی از سازه های کششی هستند که بیش از سه دهه است در بازار جهانی ارائه<br /> می گردند.<br /> علیرغم ســابقه ی 30 ساله ی این نوع از سازه ها ، بدلیل وجود پیچیدگی های فنـی مهندسی در مراحل طراحی ، محاسبات و اجرا و با توجه به عدم وجود دانش و توان فنی در صنعت ساختمان کشورمـان این گونه از سازه های کششی در بازار داخلی عرضه نمی گردید.<br /> سازه های غشایی به دلیل ویژگی های منحصر به فرد خود در صنعت ساختمان مورد توجه قرار گرفته و به عنوان سازه های دائمی استفاده می شوند.<br /> مصالح مورد مصرف در سازه های پارچه ای، چه از نظر زیبایی شناسی و چه از نظر عملکرد کلیه مصالح متعارف و متداول در صنعت ساختمان متفاوت می باشند.از جمله تفاوت های منحصر به فرد سازه های غشایی امکان طراحی سازه هایی وسیع و در عین حال بسیار سبک است.<br /> با استفاده از این ویژگی و انحنا پذیری غشا ها، غیر منتظره ترین و جاه طلبانه ترین پروژه ها در صنعت ساختمان قابل اجرا می باشد.<br /> از دیگر ویژگی های سازه های پارچه ای می توان به قابلیت عبور نور درر روز و انعکاس نورهای دکوراتیو در شب اشاره نمود