سی تاپ سایتی با موضوعات مختلف جهت جمع آوری بهترین مطالب سایت های ایرانی با ذکر منبع و ارائه موضوعات مرتبط با آن محتوا ها جهت سهولت دسترسی کاربران به آن .