پیمانکاری خاکبرداری تخریب بهروزی -| - کلیه عملیات خاکبرداری , گودبرداری درتمام نقاط تهران - مجری عملیات خاکبرداری , خاک ریزی - محوطه سازی , تخریب و مصالح ساختمانی خاکبرداری ، انواع گودبرداریهای , عمیق با انواع لودروبیل زنجیری ,دکل بلندوطراحی واجرای , حفر کانال بهروزی