آبشار آنلاین روزنامه مجازی شمالغرب کشور بوده و پایگاه اطلاع رسانی هفته نامه های قرآنی آبشار و قله های افتخار می باشد که عنوان نشریه برتر آذربایجان غربی و رکوردار رتبه های برتر در میان نشریات آذربایجان غربی در تمام ادوار برگزاری نمایشگاه مطبوعات و جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های آذربایجان غربی در این استان را در کارنامه دارد.