این وبلاگ در همه ی گروه ها فعالیت می کند یعنی خبرهای فوتبال و غیره و همچنین مطالب طنز و بامزه فعالیت می کند.