طبق تحقیقات انجام شده ، به طور متوسط سرانه مطالعه در دنیا 45 دقیقه در روز و متاسفانه این سرانه در ایران 2 دقیقه در روز می باشد. این مساله مهم ما را بر آن داشت، تا با ایجاد این سایت که بر اساس بازیهای آنلاین تدوین شده است ، ضمن فرهنگ سازی و ترویج کتاب خوانی ، به بالا بردن سطح آگاهی و علمی مخاطبین کمک نماییم.<br /> <br /> مستر گیمر ، برگزار کننده مسابقات متنوع و علمی می باشد که کار خود را از اسفند 90 با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز کرده است.<br /> <br /> برعکس بسیاری از بازیهای آنلاین رایج که ملاک برنده شدن و کسب جایزه قدرت نمایی و مبارزه است ، در مسابقات مستر گیمر برنده کسی است که سطح علمی ، دقت و آگاهی بیشتری نسبت به بقیه افراد داشته باشد.<br /> <br /> بنابراین افرادی که در این مسابقات شرکت می کنند، ضمن محک زدن دانسته های خود، ترغیب می شوند برای برنده شدن و بهره مندی از جوایز سایت، اطلاعات خود را نیز افزایش دهند.<br /> <br /> امید است که بتوانیم در این راه خطیر سربلند بیرون آییم.