سایت کو به کو با این هدف راه اندازی شده است که دفاتر املاک در کل ایران بتوانند با ثبت فایل های خود بدون آدرس و ذکر منطقه از فرصت فعالیت در اینترنت برخوردار شوند با توجه به اینکه تعداد زیادی از هموطنان ما در اینترنت به دنبال ملک می گردند ثبت فایل مشاورین املاک می تواند نیاز این دسته از هموطنان را مرتفع نماید. مشاورین املاک نیز به صورت گسترد در اینترنت دیده می شوند و بازدیدهای بیشتری خواهند داشت و رشد بازدید ها به رشد معاملات منجر خواهد شد. مشاورین املاک همچنین می توانند با همکاران فعال خود در سایر نقاط کشور آشنا شده و ارتباط برقرار کنند و به مشتری یابی برای فایل های هم از نقاط گوناگون بپردازند. این سامانه در رونق بازار مسکن از طریق اینترنت تاثیر چشمگیری دارد.