مرکز فعالیت‌های مربوط به مواد مخدر و الکل هدف از ایجاد این مرکز مداوا و پیش‌گیری بیماری‌های ایجاد شده توسط الکل و مواد مخدر در افراد می‌باشد. معرفی سایت‌ها و لیست مراکز فعال در زمینه‌ی اعتیاد و مبارزه‌ی با آن ، آموزش روش‌های پیش‌گیری و مداوای افراد معتاد ،ارائه‌ی اطلاعات و خدمات لازم به عموم ، ارائه‌ی راه‌های جلوگیری و درمان توسط افراد متخصص ، چگونگی رفتار و برخورد با افراد معتاد از امکانات این سایت محسوب می‌شوند.