موضوع فعالیت این موسسه ارائه خدمات مشاوره ای ، برنامه ریزی ، نظارت و اجرای فعالیتهای تخصصی و پروژه هایی در زمینه های زیست محیطی ، منابع طبیعی ، جغرافیایی و علوم وابسته مانند گردشگری ، اکوتوریسم طراحی محیط ، کارآفرینی ، جوامع محلی ، صنایع دستی و.....و نیز مشاوره طراحی و اجرای دوره های آموزشی در زمینه محیط زیست ، توریسم و اکوتوریسم ، میراث فرهنگی و ...است.<br /> <br /> این موسسه دارای 2 بخش عمده است:<br /> <br /> 1- فعالیتهای تخصصی ، پروژه ها ، تحقیقات و پژوهش<br /> 2- آموزش<br /> <br /> بخش فعالیتهای تخصصی ، پروژه ها ، تحقیقات :<br /> <br /> موسسه آوای طبیعت پایدار با در اختیار داشتن تیم تحقیقاتی در زمینه های محیط زیست، فرهنگ، میراث فرهنگی، توریسم، اکوتوریسم، طراحی محیط، صنایع دستی و کارآفرینی و...... به همراه اساتیدی که در دوره های آموزشی این موسسه به تدریس مشغولند و اکثراً چهره های به نام در رشته تخصصی خود در سطح ملی و بین المللی هستند و نیز با تکیه بر پتانسیل اجرایی نیروهای جوان و فراگیران آموزشی که به عنوان بازوهای اجرایی موسسه عمل می نمایند و با توجه به ترکیب دو نیروی مدیریتی و اجرایی آمادگی انجام پروژه های مختلف علمی، مطالعاتی ، تحقیقاتی ، اجرایی و نظارتی در زمینه های یاد شده را داراست.