طراحی و اجرای سازه های فضایی ، طراح و مجری پارکینگ های اداری