شرکت تیماس سبز آذر ابادگان با نام تجاری تیماس <br /> فعالیت خود را از تاریخ ۱۳۸۴ جهت مشاوره واجرای برنامه های تبلیغی شروع به کار نمود این شرکت با استفاده از تکنولوژی ونیروی جوان متخصص <br /> توانست گام های بلندی در حوزه تبلیغات بردارد