> بیماری‌های مقاربتی
آفتاب
نشانى اينترنتى http://www.cdcnpin.org
عنوان فارسى بیماری‌های مقاربتی
توضيحات شبکه‌ی اطلاعاتی در زمینه‌ی بیماری‌های مقاربتی هدف از تشکیل این شبکه جلوگیری از ایجاد بیماری‌هایی است که بر اثر رابطه‌ی جنسی ایجاد می‌شوند. گزارش از تحقیقات انجام شده در زمینه‌ی بیماری‌های مقاربتی و عوامل مربوط به آن ، ارائه‌ی جدیدترین یافته‌های پزشکی در زمینه‌های HIV (ایدز) ، IB ، STD ، NPIN و معرفی انتشارات فعال در این زمینه ، شناسایی و ایجاد برقراری ارتباط با افراد محقق در زمینه‌های جنسی ، بررسی موضوعات مختلف در باب ایجاد بیماری‌های مقاربتی و معرفی لینک‌های مربوطه از بخش‌های مختلف این شبکه می‌باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader