تشدید = شدت و تکرار =» دقیقا همان چیزی که یک تبلیغ موثر نیاز دارد و این همان کاریست که تشدید انجام می دهد<br /> <br /> تشدید ، شدت دهنده و تکرار کننده تبلیغات و آگهی ها در دنیای بیکران اینترنت<br /> <br /> <br /> درصد فراموش کردن کلمه تشدید بعلت خاص بودنش نسبت به سایر کلمات بسیار بسیار پایین تر است و علاوه بر آن تشدید دارای لوگویی به یادماندنی نیز می باشد . همین مطلب باعث شده تا کاربران اینترنتی ، سایت تشدید را با اولین برخورد به حافظه بسپارند و هرگز آن را فراموش نکنند؛ همانگونه که شما ، دیگر نمی توانید تشدید را فراموش کنید. از این رو احتمال بازگشت کاربران اینترنتی به این سایت نسبت به سایر سایت های تبلیغاتی بسیار بسیار چشم گیرتر می باشد و این یعنی موفقیت به تمام معنی در دنیای بیکران اینترنت.