پرتال ویکی دُرج، اولین وب سایت پویای ویکی با تمامی امکانات جهت ساخت و ویرایش محتوای ادبی با مشارکت کاربران علاقمند به شعر و ادب پارسی می باشد.