سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (سیتنا) حاصل اندیشه و برآیند دیدگاهی است که می کوشد گامی موثر در اطلاع رسانی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بردارد. در این راستا "سیتنا" به عنوان پایگاه تخصصی در حوزه ی ICT با ساختار خصوصی علاوه بر انعکاس اخبار، رخداد ها و رویدادهای این حوزه با ایجاد وبگاهی تعاملی امکان انتشار نقطه نظرات، یادداشت ها، مقاله ها و مطالب دریافتی از سوی مخاطبان را فراهم نموده است.