هدف از ایجاد این مرکز بالا بردن اطلاعات دانش‌آموزان در زمینه‌ی سیستم‌های دفاعی در محیط زندگی و چگونگی ایجاد سازگاری با آن می‌باشد. سایت‌مذکوروابسته به سایت www.reconnectingv.com می‌باشد. این سایت مختص به یک شرکت خصوصی است که در زمینه‌ی حمایت از بهداشت روانی و سلامتی افراد در زندگی آنها تخصص دارد و تحقیقات مستمری را انجام می‌دهد. خدمات موجود در این سایت‌ شامل: افزایش اطلاعات دانش‌آموزان و شناسایی محیط زندگی آنها توسط این سایت ، آموزش‌هایی در زمینه‌ی سیستم‌های دفاعی و فعالیت‌های لازم برای سلامتی جسم و روان ، آشنایی با بهداشت روحی و روانی ، گزارش از تحقیقات صورت گرفته برای دانش‌آموزان ،معرفی شرکت‌های وابسته به سایت‌ها و چگونگی کار و مدیریت در این شرکت‌ها ،ارائه‌ی اطلاعات عرضه شده توسط شرکا و محققین فعال در این زمینه ، می‌باشد.