شما می توانید تبلیغات، آگهی ها و پیام های تجاری خود را به صورت رایگان از یک هفته الی سه ماه در ایران اد پست درج و نمایش دهید.<br /> <br /> برای آشنایی و کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت ایران اد پست مراجعه نمائید.<br /> <br /> با تشکر