این شرکت در زمینه تهیه تولید توزیع لوازم خانگی فعالیت دارد و فعلا میز تلویزیون های ،،TV STAND.;خود را با اخرین متد روز دنیا در 8مدل مدرن ارایه کرده است <br /> فقط سان شاینTV STAND