در وب بازار شما می توانید با ثبت آگهی رایگان کار و تجارت خود را معرفی کنید. همچنین می توانید با ساخت فروشگاه رایگان محصولات خود را در سایت در وب بازار به نمایش بگذارید.