آفتاب
نشانى اينترنتى http://whale.wheelock.edu
عنوان فارسى نهنگ‌ها و موجودات دریایی
توضيحات این شبکه مربوط به کالج wheelock در Boston می‌باشد که مطالعات و تحقیقات دقیقی در زمینه‌ی نهنگ‌ها و موجودات دریایی به انجام می‌رساند.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader