پورتال آموزش فناوری اطلاعات به معرفی تازه های تکنولوژی و فناوری اطلاعات پرداخته و پنجره ای به سور آینده جهان را برای هم وطنان عزیز می گشاید.