این شبکه‌ مختص به موسسه‌ی استاندارد ملی امریکا می‌باشد که هدف آن افزایش میزان رقابت تجاری امریکا در سطح جهان و بهبود وضعیت زندگی در آن به وسیله‌ی پیشرفت و ارائه‌ی تجهیزات استاندارد جمعی و سیستم‌های انطباق آرا و حفظ تمامیت ارضی می‌باشد. هدف از طراحی این سایت امکان دسترسی آسان به اطلاعات مربوط به سازمان ANSI و آخرین فعالیت‌های استاندارد ملی و بین‌المللی آن می‌باشد.