> موسسه‌ی استاندارد ملی امریکا
آفتاب
نشانى اينترنتى http://web.ansi.org
عنوان فارسى موسسه‌ی استاندارد ملی امریکا
توضيحات این شبکه‌ مختص به موسسه‌ی استاندارد ملی امریکا می‌باشد که هدف آن افزایش میزان رقابت تجاری امریکا در سطح جهان و بهبود وضعیت زندگی در آن به وسیله‌ی پیشرفت و ارائه‌ی تجهیزات استاندارد جمعی و سیستم‌های انطباق آرا و حفظ تمامیت ارضی می‌باشد. هدف از طراحی این سایت امکان دسترسی آسان به اطلاعات مربوط به سازمان ANSI و آخرین فعالیت‌های استاندارد ملی و بین‌المللی آن می‌باشد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader