چرا تبلیغات؟<br /> در عصری که افراد و شرکت ها و کارخانجات متعدد با محصولی یکسان به تصاحب بازار می اندیشند, پیروز این میدان لزوما کسی نیست که بهترین محصول را تولید می کند. برنده آن است که با وجود رقابت تنگاتنگ و انبوهی از برندهای موجود از یک محصول, نام خود را در ذهن مشتری حک کند.<br /> محصول شما می تواند صنعت وحرفه, دانش و یا حتی وبسایت های شما باشد که باید توسط مخاطب متناسب با آن دیده شود.<br /> چرا تبلیغات اینترنتی؟<br /> ۱. وجود قیمتهای روز افزون تبلیغات در مقابل مدت کوتاه نمایش محصول شما ۲.فراگیر نبودن این تبلیغات برای مخاطب خاص شما<br /> ۳.عدم امکان جستجوی شما توسط کاربر و مشتری ای که به دنبال محصول شماست<br /> ۴.و اینکه امروزه اینترنت سهم بزرگی از زمان ما را به خود اختصاص داده است <br /> از جمله دلایلی مهمی است که نقش تبلیغات اینترنتی توسط متخصصان این امر را پررنگتر مینماید <br /> چرا هفت گردون ؟<br /> هفت گردون, سایتی قدرتمند , بزرگ, قدیمی و صاحب تجربه برای معرفی محصول شما به مشتریان می باشد که نام محصول شما را با هزینه ای مناسب به نتایج برتر موتورهای جستجو می آورد.<br /> هفت گردون امکان ایجاد وبلاگ رایگان ,همچون بلاگفا را نیز برای کاربران خود مهیا کرده استد.<br /> مکانیکه شما می توانید به طور کامل و بدون محدودیت محصول خود را معرفی کنید.یا همچون سایر وبلاگها به درج روزنوشتها یا انتقال اطلاعات خود با مخاطب بپردازید.<br /> در این سایت می توانید از موتور جستجوی هفت گردون اسفاده کرده و محصول مورد نظر خود را در زیر شاخه های سازمان دهی شده جستجو نمایید.<br /> به هفت گردون بیایید.<br /> ما منتظر شما هستیم