> پایگاه اطلاع رسانی صنعت
آفتاب
نشانى اينترنتى www.myindustry.ir
عنوان انگليسى Myindustry
عنوان فارسى پایگاه اطلاع رسانی صنعت
توضيحات مرجع انلاین مقالات کاربردی مرتبط با مدیریت و مهندسی صنایع.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader