این سایت مربوط به فدراسیون بین‌المللی تنیس است که با نام اختصاری (ITF) شناخته می‌شود. مرکز اصلی این فدراسیون در انگلیس واقع شده است. این شبکه به ارائه‌ی اخبار و اطلاعات جدید در زمینه‌ی تنیس پرداخته و مقررات و قوانین حاکم بر بازی را به علاقه‌مندان این رشته ارائه می‌نماید. این مرکز به انتشار کتاب‌های ویژه‌ای برای مقررات تنیس پرداخته و در سال ۱۹۲۴ استانداردهایی برای این ورزش تعیین نمود که برای همگان مورد استفاده قرار گیرد. بخشی از این سایت به واحد فنی اختصاص یافته است که سطح آگاهی شما را در زمینه‌ی تجهیزات و ابزار لازم در این ورزش افزایش خواهد داد.