> اجرام سماوی در مدار اطراف خورشید
آفتاب
نشانى اينترنتى http://ssd.jpl.nasa.gov
عنوان فارسى اجرام سماوی در مدار اطراف خورشید
توضيحات این سایت اطلاعاتی مربوط به کلیه‌ی اجرام سماوی در مدار اطراف خورشید ارائه می‌نماید. این اجرام در برگیرنده‌ی کلیه‌ی سیارات ، قمرهای مصنوعی ،ستاره‌های دنباله‌دار ، شهاب‌های آسمانی و دیگر اجرام موجود در منظومه شمسی می‌باشد. که در تمام موارد توضیحات کامل و جامعی درباره‌ی آنها ارائه می‌گردد.
چاپ  | بازگشت
ارسال به شبکه‌های اجتماعی
 Facebook  Twitter  Friend Feed  Delicious  Google Reader