این سایت به ارائه‌ی اطلاعات کاملی در زمینه‌ی اقیانوس‌ها می‌پردازد این سایت به بررسی میزان آلودگی ، کشف موجودات آبزی ، درجه‌ی حرارت آبها ، بازسازی محل اسکان ماهی‌های آزاد پرداخته و اطلاعاتی درباره‌ی گونه‌های متنوع موجودات آبزی و تحقیق در این زمینه را به کاربران ارائه می‌نماید. هم‌چنین فرهنگ لغت کاملی در زمینه موجودات دریایی در این سایت موجود می‌باشد.